Konfidencialitātes politika

Vispārējie noteikumi

Mēs cienām personas privātās dzīves neaizskaramības tiesības un ieliksim visas pamatoti iespējamās pūles, lai nodrošinātu šajā vietnē kārtoto personas datu un citas informācijas drošību un konfidencialitāti.

Apmeklējot šo mājas lapu un (vai) izmantojot tajā esošo informāciju un (vai) pakalpojumus, Jūs atzīstat un apstiprināt, ka iepazināties ar šiem konfidencialitātes noteikumiem un esat tos sapratis. Šie konfidencialitātes noteikumi netiek piemēroti citām mūsu interneta vai neinterneta mājas lapām, produktiem vai pakalpojumiem. Mēs atstājam sev tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt šos konfidencialitātes noteikumus, tāpēc, apmeklējot šo mājas lapu, pārliecinieties, ka esat iepazinies ar jaunāko konfidencialitātes noteikumu versiju, kas tiks piemērota katru reizi, kad Jūs apmeklēsiet šo mājas lapu.

Personas datu kārtošana

Daži šajā mājas lapā esošie dati, ko mēs saņemam tieši no Jums un (vai) publiskajiem datu failiem, var tikt uzskatīti par personas datiem, tāpēc šos datus kārtosim saskaņā ar Lietuvas Republikas likumu un citu tiesību aktu prasībām, kā arī šiem konfidencialitātes noteikumiem.

Šajā mājas lapā mēs varam izmantot sīkfailus (angļu val. cookies). Sīkfaili ir mazi faili, kas tiek sūtīti uz Jūsu pārlūkprogrammu un tiek glabāti Jūs datora cietajā diskā. Sīkfaili tiek pārvietoti uz Jūsu datoru pēc pirmās šīs mājas lapas apmeklēšanas. Vēlāk sīkfaili tiek izmantoti Jūsu datora identifikācijai un atvieglo Jūsu piekļuvi šai mājas lapai vai tajā esošajai informācijai. Lielākā daļa pārlūkprogrammu pieņem sīkfailus, taču Jūsu varat mainīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumus tā, lai sīkfaili netiktu pieņemti. Šādā gadījumā dažas funkcijas var nedarboties.

Tāpat kā daudzi mājas lapu īpašnieki arī mēs vērojam šīs mājas lapas apmeklētību un vācam informāciju par to, cik apmeklētāju to apmeklēja, kāds ir apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēja servera lauka (domēna) nosaukums u.tml. Šāda informācija tiek vākta automātiski, mājas lapas apmeklējuma laikā. Tā palīdz mums saprast, kā apmeklētāji izmanto mājas lapu un sniedz iespēju uzlabot mūsu sniegtos pakalpojumus.

Iepriekš minētā Jūsu datu informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, izņemot gadījumus, ja to pieprasa piemērojamie likumi vai tas nepieciešams pakalpojumu sniegšanas nolūkos. Ja ir vajadzība, mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem uzņemt citas personas, kas mūsu vārdā veiks noteiktas funkcijas. Lai šīs personas varētu veikt uzdotās funkcijas, viņiem var kļūt pieejama Jūsu informācija. Taču minētās personas nevarēs izmantot šo informāciju citiem mērķiem, izņemot tādā apmērā, cik tas nepieciešams viņu funkciju veikšanai.

Personas datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai bez maksas izlabotu visas viņa personas datu neprecizitātes. Tāpat personas datu subjektam ir tiesības nepiekrist, lai tiktu kārtoti viņa personas dati, kā arī lai tie tiktu atklāti trešajām pusēm, izņemot, ja tas ir nepieciešams mājas lapā norādīto pakalpojumu sniegšanai.

Trešo personu mājas lapas

Mēs neesam atbildīgi par Jūsu konfidencialitātes nodrošināšanu trešo personu mājas lapās pat tajos gadījumos, ja trešo personu mājas lapas Jūs apmeklēsiet izmantojot šajā mājas lapā esošās norādes. Mēs iesakām iepazīties ar ikvienas mājas lapas, kas mums nepieder, konfidencialitātes noteikumiem.

Informācijas drošības nodrošināšana

Mūsu mērķis ir nodrošināt pēc iespējas lielāku drošību informācijai, ko saņemam no Jums un no publisko datu failiem. Lai aizsargātu šo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas, kopēšanas vai izpaušanas, mēs izmantojam dažādus administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības līdzekļus.

Nobeiguma noteikumi

Šiem konfidencialitātes noteikumiem tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesās. Visi strīdi, kas var rasties šo konfidencialitātes noteikumu dēļ, tiks risināti sarunu ceļā, bet, ja to nebūs iespējams izdarīt - Lietuvas Republikas tiesās.

Šajos konfidencialitātes noteikumus "mēs", "mūsu", "mums", "mūs" ir norādes uz SIA Lifesense un pilnvarotajām personām.